Ungdomsbrandkåren

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Ungdomsbrandkåren är en ideell förening. Verksamheten startades upp år 2000 vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Målsättningen är att ungdomarna

ska få kunskap och insikt i de risker som finns i vårt samhälle i form av bränder, 

olyckor, sjukdom och regelöverträdelser. Under utbildningstiden får även 

ungdomarna en god insikt i vad brandmannayrket innebär.

 

Vad får jag lära mig?

Under kursen får du lära dig mycket om brandkunskap. Du får lära dig vad som händer när det brinner, vad du ska göra, hur du minskar risken för bränder och lära dig släcka bränder med handbrand-släckare. Du får också kunskap om hur du ska agera vid en olycka genom  att säkra olycksplatsen, larma, varna och ta hand om skadade. Vi utbildar dig i akutsjukvård omfattande LABC, dvs. livsfarligt läge, andning, blödning, chock, rök- och brännskador och hjärt- och ljungräddning (HLR). Du kommer även att få göra studiebesök hos Polisen och Sjöräddningen.


Ansök till ungdomsbrandkåren i NÄRF

Tycker du att detta låter intressant kan du ansöka till vår utbildning som ungdomsbrandman. Kraven är att du går i klasserna 6 – 9 och är mantalsskriven i Färgelanda, Mellerud, Trollhättan eller Vänersborgs kommun. Du måste också vara simkunnig och kunna simma 200 meter. Skriva till oss varför just du vill bli ungdomsbrandman. Glöm inte att din målsman måste godkänna att du ansöker.

 

Vi har plats för tio deltagare varje år, 5 platser för tjejer och 5 platser för killar. Uttagningen sker genom lottning från de ansökningar som kommit in. En skriftlig inbjudan skickas därefter hem till de som blivit antagna.

Kursen varar under ett läsår. Kursstarten är på hösten strax efter skolstarten och vi är klara maj månad under våren nästkommande år. Under kursen träffas vi varje torsdag mellan kl 17.15-19.15 på brandstationen i Trollhättan.

Ansökan ska skickas in digitalt via e-post till: ubk@brand112.se

 

För att din ansökan ska vara behandlas krävs även att du skickar in en
ansökningsblankett med målsmans underskrift till förbundet på adress:

 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Märk kuvertet med ”Ungdomsbrandkåren”

 

Sista ansökningsdag inför höstens uppstart är den 1 september 2017.

 
Kontaktperson:

Patrik Sahlin, Ungdomsbrandkåren NÄRF

Mobil: 073-753 60 64


E-post: ubk@brand112.se 

 

Ansökan ungdomsbrandkåren
PDF-formulär 151,8 KB

 

Vi behöver ditt stöd!

Vi är en ideell förening som ständigt söker nya medlemmar. Vi behöver ert stöd för att kunna få bidrag! Som det ser ut idag kommer ungdoms-brandkåren att tappa statsbidraget på grund utav att föreningen har för få medlemmar. Alla medlemmar i åldern 7-25 år är bidragsberättigade. 

Medlemsavgiften är 10 kronor för enskild medlem och 20 kronor för familjemedlemsavgift.

 

Du behöver inte vara aktiv medlem i ungdomsbrandkåren utan det går alldeles utmärkt att vara passiv stödmedlem. Alla medlemmar är varmt välkomna till brandstationen vid kursavslutningen där ungdomsbrandmännen visar upp vad dom har lärt sig. Vi bjuder då på fika.

Barn ur ungdomsbrandkåren

För din trygghet - 24 timmar om dygnet - 7 dagar i veckan - 365 dygn om året.