Bildbeskrivning
Ulf Person, enhet Samhällsskydd informerar om brandskydd på Äldremässan

Utbildning och information

 

Vi kommer gärna på besök till er och informerar om vår verksamhet  och hur vi tillsammans kan förebygga bränder och andra olyckor. Information ingår i vårt uppdrag och är inte förknippat med några kostnader (dagtid).

 

Tag kontakt med oss för att erhålla prisuppgift vid informationsinsatser under kvällstid. 

Vi genomför en rad olika utbildningar inom brandskyddsområdet, exempelvis; 

  • Grundläggande brandskydd - I den grundläggande utbildningen ingår fakta om brand, brandorsaker, förlopp och utrymning samt hur man larmar 112.
    Du får även information om brandskyddsorganisation, lagen om skydd mot olyckor (LSO) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA), automatlarm, brandfarlig vara samt släckpraktik.

  • Repetition grundläggande brandskydd - Sker på er arbetsplats. Vad kan hända och hur ska ni agera om en brand utbryter?

  • Repetition släckpraktik - Sker på brandstationen i Trollhättan.

  • Brandskyddsombud - Att kunna ge djupare insikt på arbetsplatsen beträffande utbildning, utrymning och att förebygga bränder.

  • Systematiskt brandskyddsarbete med fokus på dig som är brandskydds-ansvarig - Hur arbetar man med SBA i en verksamhet?

  • Anläggningsskötare

  • Heta arbeten - Certifiering

  • Hjärt- lungräddning HLR (vuxen och barn)

Vi kan även skräddarsy ett utbildningspaket som passar just er verksamhet

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Ring vår kontaktperson för extern utbildning; Ulf Person tel. 0520-48 59 26

 
Skicka E-post