Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg som medlemmar och har sitt säte i Trollhättan. Förbundet har också ansvaret för sotningsverksamheten i Färgelanda och Trollhättan. Förbundet bildades 1997 och har två heltidskårer samt sju deltidskårer. Verksamheten är uppdelad på fem enheter och totalt är vi ca 230 medarbetare.  


Medlemskommunerna har tillsammans ca 110 000 invånare och en risktopografi som innefattar bland annat tung industri med farlig verksamhet och Sevesoanläggningar, omfattande järnvägsnät, flygplats och sjötrafik med slussar på Göta Älv. Området har goda förbindelser både på väg och med tåg och erbjuder närhet både till storstad och härliga naturupplevelser i Västergötland och Dalsland.


Vår vision är att arbeta i ett bredare perspektiv tillsammans med våra medlemskommuner gällande trygghet och säkerhetsfrågor inom förbundets geografiska ansvarsområde.


Bildbeskrivning

Vill du bli deltidsbrandman  i NÄRF?

SLK och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats om Räddningstjänstpersonal i beredskap, RIB. 

Informationsportalen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om yrket och vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman. 

blideltidsbrandman.nu Räddningstjänst i beredskap (RIB)

Inom räddningstjänstförbundet finns ibland ett behov av nya deltidsbrandmän på våra RIB-stationer ute i kommunerna. Dessa deltidsstationer är placerade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk.

Att arbeta som deltidsbrandman innebär att du har beredskap var tredje eller var fjärde vecka och larmas in vid behov via en personsökare. Vid larm ska du ha möjlighet att lämna ditt arbete eller andra pågående sysslor för att inom 5-6 min inställa dig på brandstationen. Du får ersättning enligt avtal för beredskapstid och larmtid.
  
Arbetet som deltidsbrandman är mycket stimulerande och du får en förberedande utbildning för att lära dig grunderna i yrket. Du övas och tränas regelbundet för de olika moment som förekommer inom räddningstjänsten och inom två år genomgår du en grundutbildning i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även vid övningar och utbildningar får du ersättning enligt avtal.


Vi välkomnar individer med olika bakgrund, kön och etnicitet in i vår verksamhet för att bredda och utveckla vårt uppdrag i samhället. Du gör en oerhört viktig samhällsinsats genom dina insatser som deltidsbrandman.


Hör gärna av dig till oss för mer information

 info@brand112.se