Samhällsskydd

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar hårt för ett ökat samhällsskydd. Våra medarbetare på enheten för Samhällsskydd träffar du innan olyckan varit framme. I enhetens uppdrag ingår myndighets-utövning, utbildning, samt information och rådgivning till allmänheten. Vi är remissinstans åt våra ägarkommuner i frågor så som bygglov och alkoholtillstånd, samt åt Polisen bland annat rörande begagnande av allmän plats och offentliga tillställningar.

 

I rollen som myndighetsutövare har vi hand om tillståndsprövning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor inom våra ägarkommuner. 

 

Du kan vända dig till oss om du har funderingar kring din egen brandsäkerhet hemma, vill använda en lokal för tillfällig förläggning (övernattning) eller har frågor kring hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara. Vi genomför även en rad utbildningar inom brand-skyddsområdet.  

 

Snabblänkar till:

   

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)