Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bildades 1997. Vi har ansvaret för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom våra fyra medlemskommuner, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

2017-07-04

Eldningsförbud i Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.
På grund av rådande väderförhållanden och för att förebygga uppkomsten av bränder beslutar Räddningschef i beredskap (RCB) om eldningsförbud utomhus. 


Ett beslut om eldningsförbud inom kommunalförbundets område med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, innebär att:

1. Eldning utomhus är förbjuden i kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Verksamheter med risk för gnistbildning i skog och mark bör undvikas.

2. Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. (Engångsgrill direkt stående på marken är ej tillåten)

Bedömningen gäller från 2017-07-04 kl. 15:00 och en månad framåt, det vill säga till och med 2017-08-04. Beslutet kan komma att upphävas tidigare. Vid behov av fortsatt eldningsförbud efter 2017-08-04 kommer ett nytt beslut att fattas.

Ett beslut om eldningsförbud kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt 10 Kap. 5 § Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).


2017-06-01 NÄRF bistår med resurser i Värnamo

Sedan i söndags (28 maj) brinner en torvmosse mellan Bredaryd och Lanna i Värnamo kommun. Räddningstjänsterna i Storgöteborg (RSG), Östra Skaraborg (RÖS), Södra Älvsborg (SÄRF) och Norra Älvsborg (NÄRF) samordnar tillsammans planering för den, av räddningsledningen i Värnamo/Räddsam F, begärda resursförstärkningen för hela Västra Götalands räkning (Räddsam VG). NÄRF har i detta uppdrag ett samordningsansvar för samtliga räddningstjänster i Fyrbodal.


Tisdagen den 30 maj klockan 19 samlades den första styrkan från Fyrbodal, en räddningsenhet om en styrkeledare och fyra brandmän samt en vattenenhet om två brandmän och en tankbil, för avresa till Bredaryd och tjänstgöring på plats kl 23 till 09 på onsdag morgon den 31 maj.


Den ursprungliga begäran från Räddsam F var att NÄRF, tillsammans med räddnings-tjänsterna i övriga Fyrbodal, skulle kunna svara upp till den begärda resursen om totalt sju brandpersonal och en tankbil dygnet runt fram till måndag morgon den 5 juni. En effektiv insats av insatt personal samt gynnsamma väderförhållanden har dock gjort att resursbehovet har minskat och att NÄRF/ Fyrbodal planerar att avsluta sin medverkan i området under lördagen den 3 juni.


Besök gärna även Räddsam VG:s hemsida, där du kan läsa mer om vår gemensamma samverkan och insats i Värnamo kommun www.raddsamvg.seVill du bli deltidsbrandman?

SLK och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats om Räddningstjänstpersonal i beredskap, RIB. Informationsportalen blideltidsbrandman.nu vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om yrket och vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman. 


blideltidsbrandman.nu 


Se vår informationsfilm!


Vi har tagit fram en informationsfilm som beskriver vår organisation och det dagliga arbete som sker inom förbundet.

 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan  

Telefon växel: 0521-26 59 00   E-post: info@brand112.se

För din trygghet - 24 timmar om dygnet - 7 dagar i veckan - 365 dygn om året.